İlk Başvuru ve Geçiş Başvurusu

Burada yer alan bilgiler ilk defa ikamet izni için başvuru yapacak yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir. İlk başvuru için bazı belgeler istenmektedir ve bu belgeler ikamet izni çeşitlerine göre değişmektedir. İkamet izni çeşitlerinin bazıları şunlardır: Kısa Dönem, Aile, İnsani, Öğrenci, Uzun Dönem ikamet izinleri.

İkamet izni (oturum izni) için ilk başvuruda talep edilen evraklar şunlardır:

 • İkamet İzni Başvuru Formu. Bu form yabancı kişi ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Online Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından e-posta olarak gönderilecektir.
 • Pasaportun veya pasaport yerine geçen belgenin noter tasdikli fotokopisi. Bu evrakta kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile beraber işlem gören sayfalarda yer almalıdır.
 • Dört (4) adet, son altı (6) ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf. Bunun dışındaki tüm fotoğraflar kabul edilmemektedir.
 • Ülkemizde kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan. Bu beyan başvuru formunda yapılabilir. Göç İdaresi bunu destekleyici belgeleri talep edebilmektedir.
 • Geçerliliği bulunan sağlık sigortası. Bu sigortanın süresi ikamet izni süresini kapsayacak şekilde olmalıdır. Aşağıda sayılan sigorta türlerinden biri bunun için yeterli sayılmaktadır.
  1. Karşılıklı sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair Sosyal Güvenlik birimlerince verilen imzalı, e-imzalı ve kaşeli veya mühürlü belge.
  2. SGK (sosyal güvenlik kurumu)’ndan alınmış imzalı ve kaşeli veya mühürlü provizyon belgesi. Bu belge hem destekleyici hem de varsa aile bireylerini kapsayıcı şekilde olmalıdır.
  3. Özel Sağlık Sigortası. Başvuru sırasında bu belgenin aslı talep edilmektedir. Ayrıca bu belgede şu ibare yer almalıdır: “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.”

Bu belgeler her başvuru sahibinden talep edilen belgelerdir.

Göç İdaresi randevu alınmadan başvuru kabul etmemektedir. Randevu işlemlerinin firmamızca yapılmasını istiyorsanız Online Başvuru Formumuzu doldurmanız yeterli olacaktır.